• Järnhandlarens hus i Skansens stadskvarter är till sin fasad uppfört efter förlagan på Repslagargatan 8 (Modisten 3) i Hudiksvall. Stommen är modern. 

Byggnaden är uppförd i en våning, med källare i souterräng, grunden är av huggen natursten. Fasaden är klädd med liggande panel målad i en ljust vit kulör. Fasaden delas in av lisener vid det avskurna hörnet, samt med horisontell mittelbandslist i fönstrens underkant samt som en artikulering av vindsvåningen. Taket är brutet och klätt med rödmålad plåt. Vid det avskurna hörnet finns en takkupa med rundat överstycke, snickarglädje samt spira. Byggnaden har två murade skorstenar i tegel.

 Järnhandlarens hus rymmer en järnhandel med kontor, en järnhandlarbostad samt en konsumbutik. 

Byggnaden uppfördes på Skansen under åren 2004-2005.
    Photo: Hallingström, Teddy / Skansen
  • Järnhandlarens hus i Skansens stadskvarter är till sin fasad uppfört efter förlagan på Repslagargatan 8 (Modisten 3) i Hudiksvall. Stommen är modern. 

Byggnaden är uppförd i en våning, med källare i souterräng, grunden är av huggen natursten. Fasaden är klädd med liggande panel målad i en ljust vit kulör. Fasaden delas in av lisener vid det avskurna hörnet, samt med horisontell mittelbandslist i fönstrens underkant samt som en artikulering av vindsvåningen. Taket är brutet och klätt med rödmålad plåt. Vid det avskurna hörnet finns en takkupa med rundat överstycke, snickarglädje samt spira. Byggnaden har två murade skorstenar i tegel.

 Järnhandlarens hus rymmer en järnhandel med kontor, en järnhandlarbostad samt en konsumbutik. 

Byggnaden uppfördes på Skansen under åren 2004-2005.
    Photo: Skansen

Järnhandlarens hus

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to