• Skiss sås-skål på fot. Har pip.
    Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)

Skål [skiss]

Share to