• Sundsvall Central. Förslag till plantering å befintlig gräsvall utefter södra gränsen av bangårdsområdet.

Buskar: häggmispel, Amelanchier, rönn - nedskuren i buskform.

Träd: björk (lågstam), rönn (lågstam från marken förgrenade), tatarlönn - Acer tataricum, hagtorn storbladig - Crataegus coccinea, skogsolvon - Viburnum opulus, daggvide - Salix daphnoides, jolsterpil - Salix pentandra, lönn (lågstam), alm (lågstam).

Rosor: Rosa alpina, alptörne.

Fogelbergs samling. Inför järnvägens 150-årsjubileum 2006 gjorde Fredrik Fogelberg och Charlotte Lagerberg Fogelberg ett utredningsarbete åt dåvarande Banverket om järnvägens planteringar. Närmare 200 planteringsskisser kopierades från Riksarkivet, landsarkiven och hos privatpersoner. Planteringsskisserna är digitaliserade från de gjorda kopiorna och inte från originalen i arkiven.
    Photo: Järnvägsmuseet

Ritning

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to