Bildminnen från Södermalm

Ett urval bilder från projektet 100 000 bildminnen. I den här mappen finns bilder från olika delar av Södermalm år 1941. Bilderna är tagna av K.W Gullers.

90 objects

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .