Södermalmsinventeringen

132 objects

Albäcksgatan 35. "Villa Albäcken". Byggd omkring 1890 av dåvarande musikdirektör G. F. A. Ruthström vid Sundsvalls Almänna läroverk. Byggnaden var uppförd av 9 tums plankknubb med utvändig spöning på hög stensockel och försedd med tornbyggnad. Den innehöll två lägenheter om vardera 206 kvm. Hustrun Ida Ruthström och dottern Olga Ruthström-Johannesen bedrev i många år dansskola i "Villa Albäcken". Huset revs omkring 1965.

Bergsgatan 35. Rivningsbilder från bostadshus uppfört på 1900-talets början av A. F. Widerström, tillskärare och konfektionär hos Frans Pettersson AB.

Erstagatan 7. Gamla huvudbyggnaden, den mindre lär ha kallats "Lilla Helvete". Paret i bersån på bild 3 heter Gottfrid och Albertina Vallin.

Vy över Fredsgatan. Fredsgatan - Nygatan. Södermalmsskolan skymtar på bild 3.

Södermalmsskolan, Södermalms gamla skola, f.d. Stenhammars skola, Nygatan 12. Byggår 1883. Den äldsta skolbyggnaden uppfördes i en våning, bl.a. med hjälp av Utskänkningsbolagets fond för allmännyttiga företag. 1887 påbyggdes en andra våning. År 1975 revs Södermalms gamla skola.

Rivning av fastighet, troligen på Södermalm.

Hjortgatan 3. Fastigheten hade tidigare adressen Privatgatan 9, där författaren Karl Johan Rådström bodde en tid och hämtade miljön till sin bok "Vänskapsgatan". Byggnaden uppfördes 1899 av Alb. Fahlberg, dåvarande lagerchefenför Botvid Johanssons vinaffär.

Södra Allén 14. "Villa Carlshem".

Nygatan 19. Fastigheten uppfördes troligen 1895 av handlaren M. A. Fürst som även där bedrev handelsrörelse (speceriaffär) i det tillhörande uthuset. Byggnaderna är uppförda av timmer som spönats. 1901 sålde Fürst fastigheten till torparen Erik August Sjölund som innehade densamma ett par år varefter Fürst åter fövärvade egendommen. 1907 övertogs fastigheten av inspektoren på Rosenborg A. J. Berg. Rörelsen drevs av fru Johanna Berg tillsammans med den gamla Fürstska handelsboden fram till det första världskriget då den lades ned. I gårdshuset inrättades en elektrisk mangel som efter båda makarnas frånfälle övertogs av en dotter och som alltjämt var i full verksamhet. t.o. m. 1960 då även denna lades ned.

Nybrogatan 54.

Nygatan 37. Byggnaden uppförd 1895.

Flygbild över del av Södermalm. Bleckslagaregatan- Snickaregatan- Bergsgränd. Till höger ses ett av Södermalms få stenhus, Nymanska huset på Bleckslagaregatan 30. Bilden är beskuren (hela negativet ses på bild 2).

Nygatan 15. Trädgården.

Bleckslagaregatan 17. Gårdsinteriör. Huset tjänstgjorde som tvättstuga på 1940-50-tal /e u B Taube.

Motiv med barn i Södermalmsmiljö. Taget i samband med Södermalmsinventeringen 1963. Utsnitt av bild (hela negativet se bild 2).

Parkgatan 28. I fönstret Lars Paro, flickan till höger med korgen är hans syster Kerstin, till vänster Monika Ruthberg med en matta.

Nybrogatan 43.

Hörnet Bergsgatan, Nybrogatan 39.

Flygfoto över Södermalm, främst kvarteren Tallen och Boken. I nederkant Snickaregatan och i överkant Bleckslagaregatan, mellan kvarteren Högbergsgatan.

Nybrogatan 41A och 41B. Uppförda (1889 resp. 1898) på samma tomt men med två olika ägare. Fastigheterna fick vatten och avlopp till gården först 1905. Damen på bilden heter Alva Dufvenberg.

Share to