Photo: Nordiska museet

Åker

Stundande skördar mödornas lön!

Åkern med sin bördiga jord har under årtusenden med jordbrukarens hjälp givit mat till våra bord. Människan har brukat, sått och skördat åkern; dragdjuren, redskapen och maskinerna har hjälpt till. Vissa åkrar har odlats under flera århundraden, medans en del tillkom i slutet av 1800-talet.

Ständiga förändringar i brukningsmetoder, redskap och grödor har givit större skördar och gjort det möjligt att försörja en växande befolkning. Historien om åkerbruket är inte en utan flera. Den bildar ett stort nätverk där alla delarna medverkar för att ge god skörd, lönen för allt investerat arbete.

Välkommen till en berättelse om åkern och hur den brukats och odlats!

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to