Photo: Kristensson, Karolina / Nordiska museet

Nordiskt ljus: Kulturhistoria

Vad betyder det att bo i en del av världen som har begränsat med dagsljus under vintern och ljust nästan dygnet runt under sommaren? Det nordiska ljuset är unikt, få procent av jordens befolkning lever under liknande ljusförhållanden. För drygt hundra år sedan var mörkret en självklarhet när solen eller månen inte lyste – ljuset var det speciella. Föreställ dig att ha tio talgljus att klara sig med under ett helt år. Eller vilka nya möjligheter som gatubelysningen innebar för livet efter solnedgången.

Share to