• Utställningen var förlagd till Kungsträdgården och Nationalmuseum i Stockholm. Utställningsarkitekt var A. W. Edelsvärd.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Stockholmsutställningen 1866 (1866)

Utställningen var förlagd till Kungsträdgården och Nationalmuseum i Stockholm. Utställningsarkitekt var A. W. Edelsvärd.

63 objects

Ånglok

Modell i skala 1:8 av ånglok Nr 1, WESTERGÖTHLAND.

Ung dam i vårdräkt [Målning]

Inträdespollett

Inträdespollett av mässing, till Industriutställningen i Kungsträdgården, Stockholm, 1866.

Tavla

Minnespenning

Diplom

Minnespenning

Minnespenning

Minnespenning

Diplom

Diplom inom björkram med glas.

Paviljong för Ludwigsbergs Werkstad. Troligen på Industriutställningen 1866, i Kungsträdgården, Stockholm. Ur album: Ludwigsbergs Werkstads Aktiebolag, Stockholm, Sverige.

Utställningen Stockholm 1866.

Ramsåg från Bolinders mekaniska verkstad. Från industriutställningen i Stockholm 1866.

Lokomobil, utställd i Maskinhallen, Kungsträdgården vid Stockholmsutställningen 1866.

Utställning på Exposition Stockholm 1866.

Stereoskopfotografi. Utställningsinteriör från Kungsträdgården. Industri-utställningen i Stockholm 1866. Molins fontän.

Stereoskopfotografi. Utställningsinteriör. Industri-utställningen i Stockholm 1866. Molins fontän.

Stereoskopfotografi. Danmarks utställningsinteriör. Industri-utställningen i Stockholm 1866. Molins fontän.

Stereoskopfotografi. Finland utställningsinteriör. Industri-utställningen i Stockholm 1866. Molins fontän.

Stereoskopfotografi. Utställningsinteriör. Industri-utställningen i Stockholm 1866. Eget nr 15.

Share to