• Utställningen var förlagd till Lejonslätten på Djurgården i Stockholm. Huvudarkitekt var Ferdinand Boberg.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Stockholmsutställningen 1897 (1897)

Utställningen var förlagd till Lejonslätten på Djurgården i Stockholm. Huvudarkitekt var Ferdinand Boberg.

609 objects

Share to