Bygge och Bo (1925)

Hemutställning vid Kyrkviken på Lidingön. Utställningskommisarie var Petrus Wretblad.

18 objects

Share to