Photo: Enköpings museum / Enköpings museum

Första maj, välkommen

28 objects

Göteborgskan Beda Hallberg (1869–1945) grundade Majblomman, på den tiden kallad ”förstamajblomman”. Det var ett resultat efter många års arbete inom Göteborgs frivilliga fattigvård och hennes starka engagemang för utsatta barn.

1907 såldes den första majblomman. På den tiden kostade den 10 öre, en kostnad som många hade råd att betala. Bedas idé med majblomman var att samla in pengar till förmån för kampen mot Tuberkulos bland barn. Hon ville att en klar majoritet av befolkningen skulle ha möjlighet att hjälpa till, därav denna enkla lilla blomma. Fast alla trodde inte på Bedas idé. Det fanns ett starkt motstånd och tvivel. Men i maj 1907 kunde man i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning läsa följande:

”Den blå blomman har vunnit en seger. Hela staden hyllar den. Öfverallt, hvart man kommer, ser man den på rockslag och kappor, i halsdukar och schalar. Affärsmannen, tjänstemannen, arbetare, gubben och barnet, konduktören i spårvagnen, polisen, kajåkaren, kusken – alla bär blomman och känner i luften att alla äro glada öfver att få vara med. Det är idealet bland idéer: enkel, entusiasmerande och gifvande”.

Succén var ett faktum.

Beda blev hyllad både nationellt och internationellt. Hon blev som enda kvinna nominerad vid stadsfullmäktigevalet i Göteborg 1912, sju år innan kvinnor fick rösträtt. Hon var den andra kvinnan i Sverige som fick statspension på livstid.

Och än idag fortsätter Bedas sociala engagemang i de ca 580 lokalföreningarna runt om i Sverige. Idag är det dock inte Tuberkulos som ska bekämpas. Nu arbetar Majblomman för att motverka barnfattigdom i Sverige, genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to