• 1)  Studiebesök vid nya pontonbryggorna vid småbåtshamnen och badökajen samt Uddevallavarvet, besök vid nyanläggningen av södra sidan av Hasselbacken och på en av stadens nya lekplatser.
0000 Besök vid småbåtshamnen i Skeppsviken. Hamnkapten Tor Karlsson med Lövåsbergets västsida i bakgrunden.
0024 t.v. Båthamnspiren i nordväst utfylld mot gamla grundet "Olle Svensas Boe"	(vid pirhuvudet). I bakgrunden holmen "Råskarven"	och Sörviks udde med fosfatfabriken på östsidan.
0028 t.h. Dir. Thorsten Steene vid Badökajen.
0039 Nya vippkranarna på Badökajen med Brattåsberget i bakgrunden.
0041 Uddevallavarvets utbyggnad med maskinverkstad.
0055 Utsikt från Uddevallavarvet mot Kopparsberg t.v. och Skansberget t.h.
0116 Parkanläggningen nedanför Dyrhaven och Strömhagen vid Bäveåns södra sida mitt för Hasselbacken, t.h. Stadsträdgårdsmästare Axel Hansen och t.v. stadsombudsman Oskar Iwar.
0119	f.v. Stadskamrer Elof Norden, dk-ordf. Otto Hermansson och dk.led. Martin Karlsson.
0120	t.v. Gatuchef Björn Björnsson och t.h. Byggmästare Algot Johansson.
0121	t.v. fru Margot Sköldborg och i mitten Riksdagsman Gunnar Gustavsson, dk-led. John Borg, fru Dagny Andersso och Dkns vice ordf. Elle Linderoth samt dk.led. Gustaf Larsson.

2) Vy över del av Bäveån samt fallet.
0209 Strömbergsfallet med mycket stort vattenflöde. 

3) Reparation av Hafstens brygga. Kajbygge.
0214 Gamla ångbåtsbryggan vid Hafstens sydsida har rasat. Vid denna brygga förtöjde  på 30-talet Bohuslänska Kustens ångbåtar vid utflykter med skolbarn från Uddevalla. 

4) Stenfyllning vid Ådalen.
0312 Vid slänten mot Bäveån nedanför Helgonabackens södra del byggs en stödmur av sten. För transporten användes en provisorisk flotte bestående av två ekor med ett trädäck, där stenen lastades. Flotten förflyttades med hjälp av draglinor utmed älvkanten,  t.v. på flotten ses lagbasen Sigurd Jakobsson och i mitten "TT" Johansson, båda kända kommunalarbetare.

5) Byggandet av toalett- och tvättanläggningar vid Skeppsvikens campingplats.
0339 Tvätt och toalettbyggnaden omedelbart väster om infarten till Skeppsvikens kafé. I bakgrunden Junohus långa båtbyggerilänga samt därbakom Lövåsberget.

6) Muddring.
0418 Inhyrt större mudderverk utför muddring och fördjupning samt breddning av Sunninge Sund.  t.h. ses den norra fyren vid Sunningen.

7) Borrning och sprängning samt muddring och vassrensning för nedläggning av råvattenledning vid Köperödsjöarna.
0427 En råvattenledning av betongrör 0 600 mm. anlägges
i en sträckning mellan Köperödsjöarna och Mariebergs vattenverk.
0443 Damm- och ventilkammare bygges vid Köperödsjön.
0500 Rörschakt utföres delvis i berg; i bakgrunden ligger byggnader tillhörande Björbäcks skola.

8)	Sprängning och bortforsling av slam för kulvertering.

9)	Reningsverket vid Bävebäcksgatan.
0709 Första utbyggnaden av Uddevalla stads avloppsreningsverk intill Skansbergets sydöstra hörn utfördes i markplan utanför berget (sedermera har verket till större delen byggts ut inne i bergrum). Anläggningen uppfördes på den gamla tunnfabrikens tomtområde.
0718 Utsikt mot Brattgatan i fonden med tunnfabrikens gamla magasin i förgrunden.

10)  Kulvertering vid Packhusgatan.
0726 Packhusgatan mot söder med andelsmejeriet t.h. I bakgrunden Uddevallahems höghus Packhusgatan 12 med den karakteristiska "hatten" eller hissmaskinrummeT ovanför taket. (För att möjliggöra stannplan för hissen
även på vindsplanet och dess piskaltan).
0733 Packhusgatan mot norr med femvåningshuset i kv. Ängön t.h. Huset byggdes 1956 av Byggnads AB. Enström Ohlsson i Uddevalla och ritades av Arkitektfirman Nils Einar Eriksson i Göteborg.
 
11)	Caterpillar i arbete.

12)	Byggandet av kv. Kaparen 7, Packhusgatan 12.
0756 Höghuset i kv. Kaparen nr.  7 (tidigare kv. Slupen), var Uddevallahems andra "egna" byggobjekt efter det allra första i kv. Fyren och Glasberget. Huset rymmer 36 bostäder samt lokaler i bottenplanet (från början en snabbköpsbutik för Konsum). Huset uppfördes av Byggnadsfirman Bröderna Carlsson i Uddevalla och ritades av arkitektfirman Uppling & Fylking i Stockholm. Byggnaden färdigställdes 1951.
  Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1953

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to