• 1) De gamla husen vid Västgötavägen-Lilla Torget innan sanering för omläggning av gatan.
0000 Lilla Torget (tidigare kallat Oxtorget, Skvaller¬torget, Vedtorget etc). Här börjar Västgötavägen mellan huset t.h. ”Radheska huset") och huset t.v. i nuvarande Södra Klinten tidigare Stora Herrestahagen (enl. 1855 års karta).
0001 Västgötavägen mot Lilla Torget (Östertull); i bakgrunden läroverksbyggnaden (nuvarande Agnebergsskolans äldsta del).
0007 Hagtornshäcken mot tomten Västgötavägen 4. I bakgrunden en skolbarack utmed Färgaregatan.

2) Gammal bebyggelse vid Torggatan och Kilbäcksgatan.
0020 Torggatan och kv. Aminoffs nordvästra hörn. I bakgrunden Margretegärdeparken. Qvarfords uraffär samt porten med ingång till Erikssons bageri; t.h. lagerbyggnaden för Eskilstunaboden.
0029 Byggnaden i hörnet Lagerbergsgatan-Torggatan med Lennart Petterssons möbelaffär t.h. Byggnaden som synes längst till höger är gamla köttbesiktnings-lokalerna i kv. Rådhuset.
0036 Kv. Aminoffs fasader mot Kilbäcksgatan-Torggatan eller Kilbäcksgatan 36.

3) Gamla hus rives vid St. Nygatan och Östergatan för att ge plats åt nybebyggelse i kv. Garvaren.
0051 Gamla gårdsplanen till kv. Garvaren sedd från gatukorsningen Stora Nygatan-Östergatan; gamla garveribyggnaderna i bakgrunden.
0059 I bakgrunden synes nybyggnaden i kv. Forsen på andra sidan Bäveån (Axel Larssons hus). Muren i förgrunden tillhörde de gamla garverimagasinen mot Östergatan (i kv. Garvaren).
0107 Det stora bostadshuset St. Nygatan 4 strax före rivningen.

4) Rivning av Söderbergs Handelsträdgård i kv. Blomman.
0117 C.P. Söderbergs Handelsträdgård, vars byggnader bestod av en större villabyggnad uppförd på en utskjutande envånings stenbyggnad innehållande handelsträdgårdens affärs- och växthusanläggning, låg vid Blomgatan väster om Norra Kyrkogården, t.v. gångväg utmed södra kyrkogårdsmuren mot Fjäll vägen. Hus till höger i bakgrunden är Fjällvägen 3

5) Gamla magasinen på Badö.
0155 De stora Thorburnska havremagasinen på Badö uppfördes 1873 för lagring och torkning av havre före export till England. Efter bortsprängning av Badöberget i slutet 1930-talet revs magasinen för att ge plats åt nya hamnmagasin för Badöhamnen.

6) Sprängning och utbyggnad av Badökajen.
0213 Brattåsholmen med Brattåsberget i bakgrunden; t.v. Uddevallavarvets maskinverkstad.
0219 Utfyllnad på Skansgrund; i bakgrunden synes punkt¬husen på Ramneröd (Tallvägen 8-12).
0233 Bergsprängning på Brattåsholmen etc.

7) Sprängningar och utfyllnad av kajer och industriområde för Mobil Pils anläggning vid Lövåsberget. Muddring av hamninloppet för nämnda kaj samt bildsvep över industri¬området.
0304 Utfyllnad pågår på området väster om Lövåsberget; i bakgrunden Svenskholmarna och Skeppsvikens små¬båtshamn.
0315 Utfyllnaden med sprängsten från bergrummet i Lövåsberget med Sörvik och Fosfatfabriken i bakgrunden.
0332 Muddring med inhyrt mudderverk i hamninloppet mellan Badö och Mobil Oils nya hamnanläggning söder om Bäveåns mynning.
0356 Lövåsbergets västsida med pågående byggnad av smörjoljefabrik och laboratorium för Mobil Oil samt utsprängning av bergrum.  I laboratoriet mottogs oljeprover från bl.a. fartyg över hela världen för analysering av fel i fartygens maskinerier.
400 I förgrunden ligger nedre delen av Junohus båtvarv i Skeppsviken, där pråmar byggdes för export under krigsåren på 40-talet. T.h. litet bostadshus invid Lövåsbergets sydvästra hörn, där förre segelsömmaren Svante Henriksson bodde (Skeppsvarvet 2). I bakgrunden Lövåsbergets höga klippa.
401 Junohus båtvarv (långa ladan i Skeppsviken). Båthamnsvägen med provisoriska baracker för anställda vid Mobil Oils utbyggnad. I bakgrunden ligger de tre oljecisternerna söder om Lövåsberget (Petterssons på baens anläggning från 1870-talet).

8) Bildsvep över fosfatanläggningens industriområde. Stads¬fullmäktiges ledamöter samlas vid huvudbyggnaden (Sörviks Gård) för studiebesök vid fabrikens invigning.
0433 Flaggning vid superfosfatfabrikens på Sörvik invigning
0442 Huvudbyggnaden, Sörviks gamla herrgårdsbyggnad.
446 Vaktstugan vid fosfatfabriken på Sörvik.
447 Sörviks Herrgård från sydväst.
  Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1953

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to