• Stadsfullmäktiges ledamöter vid nedläggningen av Gasverkets snart 100-åriga tillvaro.

0000 Ledamöterna i Stadsfullmäktige samlades på gasverkets område troligen den 31/1 1957.
0007 Slaggning av gasverkets ugn.
0011 Gasverkets kontorsentré vid husets södra gavel.
0023 I förgrunden ingeniör Axel Risberg, chef för gasverkets rörinstallationsavdelning.
0025 T.v. stadsnotarien Bo Enderstein (sedermera lagman och chef för Uddevalla Tingsrätt) samt Erik Gylfe, chef för Uddevalla Café AB.
0039 Gasverkets kontorsbyggnad vid Västerlånggatan (sedermera flyttad till Bävebäcksgatan som kontor åt Mattssonföretagen).
0053 En känd person var "pumpmannen" (namn okänt), som länsade gasledningsbrunnar runtom i staden.
0107 Länsning av brunn i Västerlånggatan mitt framför den tidigare "Nynäs-tappen” väster om gatan.
0116 Kamrer Birger Liden vid gasverket (med en av de gamla "linjeväljartelefonapparaterna", vanliga inom kommunala förvaltningarna på 40- och 50-talen).
0133 Kontorist Anna-Lisa Karlsson (?) på gasverkets kontor (med "Original-Odhner" räknemaskin).
0225 Ing. Axel Risberg (röravdelningen).
0229 Kommunalmännen Axel-Ivan Andersson (ordf. i Drätselkamma ens Tekniska Delegation) och Axel Sanden (Dk-ledamot).
0235 T.v. Ester Kristoffersson-Nilsson.
0243 Redaktör Elle Linderoth.
0243 Boktryckare Martin Karlsson.
0250 T.h. Snickare John Borg.
0308 T v. Rektor Folke Hurtig, maskinist Axel-Ivan Andersson och fabrikör Axel Sanden.
0316 T.v. Stadsombudsman Oskar Iwar och K.G. Holmén
(chef för Gasverket och Elverket i Uddevalla Stad).
0332 T.v.  Red. Nils Hillén.
0334 T.v. Rörmontören vid gasverket Olle Andersson (Olle på Teatern) boende på Valdemarsbergsvägen 4. (t.h. okänd).
0351 T.v. cheferna på Gasverket K. G Holmén och Axel Risberg.
0354 Drätselkammarens ordf. Otto Hermansson.
0400 Stadsfullmäktiges ordf. Axel V. Johansson ("Småland") och t.h. Elle Linderoth (Dknrs vice Ordf).
0401 Avstängning av gasleveranserna från Uddevalla Gasverk.
0414 Gas- och elmätareavläsaren Canvén.
0527 T.v. Boktryckare Martin Karlsson och Järnhandlare Herman Andersson (Nya Järnhandeln, Kilbäcksgatan 15).
0532 T.h.  Rörnätsförman Douglas Bäck och folkskollärare Eric Jacobsson (f.  1904), stadsfullmäktig.
0548 I mitten Gustav Tång, kommunalarbetare.
0549 T.h.  Nils  ("Nisse") Vogel, kommunalarbetare.
0557 Stadsnotarie Bo Enderstein, Drätselkammarens kansli.
0603 Driftsingeniör Åke Särnqvist vid Elverket.
0607 T.v.  Red, Nils Hillén (f.  1917), fastighetschef Per-Olof Jorstedt och Axel-Ivan Andersson.
0620 Stadsfullmäktigeledamöterna Bertil ("Texas") Andersson (f. 1925) och John Borg (f. 1900).
0627 Stadsfullmäktigeledamoten Dagny Andersson (f. 1908).
    Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1957

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to