• Ett av Sveriges största fartygsvarv.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Kockums AB (Varv)

Ett av Sveriges största fartygsvarv.

Share to