• Henri Osti etablerade sin porträttateljé  1859 eller möjligen 1860 på Kungsgatan i Uppsala, båda uppgifterna finns i litteraturen. Här fotograferade sig Uppsalas framstående familjer. Han började sin fotografiska bana I Stockholm 1856 och blev i och med flytten till Uppsala , stadens ledande samtida fotograf. Ca  16 000 glasnegativ finns bevarade i Universitetsbiblioteket, Carolina Redivivas samling.
    (Public Domain-märke (PDM))

Henri Osti's Fotografiateliér (Fotograffirma)

Henri Osti etablerade sin porträttateljé 1859 eller möjligen 1860 på Kungsgatan i Uppsala, båda uppgifterna finns i litteraturen. Här fotograferade sig Uppsalas framstående familjer. Han började sin fotografiska bana I Stockholm 1856 och blev i och med flytten till Uppsala , stadens ledande samtida fotograf. Ca 16 000 glasnegativ finns bevarade i Universitetsbiblioteket, Carolina Redivivas samling.

1336 objects

Kabinettsfotografi - Observatoriet från norr, Luthagen, Uppsala före 1890

Porträtt på OscarLindberg, Stud. Småland. Arkitekt, överlärare vid Tekniska skolan.

Porträtt på Johan Lilliehöök. Foto 1888.

Porträtt på L.W Levén.

Porträtt på Robert Larssén, 29 sept år 1880.

Porträtt på Kontraktsprost Nils Källoff.

Porträtt på Carl Kruckenberg Rådman, v. Häradshövding i Vadstena. Född år 1856 i Jönköping och död 13 oktober år 1938.

Porträtt på Krantz

Porträtt på bokförläggare, politiker och svensk tidningsman Lars Johan Hierta. Han var född 23 januari år 1801 i Uppsala, död 20 november år 1872. Han var gift med Wilhemina Fröding.

Porträtt på Stadläkare Fredrik Vilhelm Hesse, Köping. År 1842-1890

Porträtt på Vilhelm Herdin.

Porträtt på Författare Fil. Dr. Hugo Emanuel Hamberg. Född år1847 och död år 1923

Album

Porträtt på Distriktsläkare Erik Haglund född 15 mars år 1866.

Porträtt på Karl Johansson.

Kabinettsfotografi - professor Danielsson, Uppsala

Porträtt på Axel Reinhold Hwarfner.

Porträtt på Vilhelm Gyllensvärd, år 1893.

Porträtt på Olof Glas Professor, Uppsala. 1813-1880

Porträtt på G. E. Fröblom.

Share to