Järnbruk med masugn, martinugn och manufaktursmedja i Hammarby, vid Järleån i Nora kommun

Share to