• Järnbruk med masugn, martinugn och manufaktursmedja i Hammarby, vid Järleån i Nora kommun
    (Public Domain-märke (PDM))

Hammarby bruk (Bruk)

Järnbruk med masugn, martinugn och manufaktursmedja i Hammarby, vid Järleån i Nora kommun

23 objects

Share to