Sunds bolag bildades 1856 och ett järnbruk anlades 1868 på orten.

Share to