• BÄVERN (1921)
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

BÄVERN (1921)

18 objects

Medalj

Fartygsmodell

Ett sjöflygplan av typ Heinkel HE 5, i Flygvapnet S 5; i bakgrunden ubåten BÄVERN. Heinkel HE 5 förekom i Flygvapnet i flera varianter (S 5, S 5A, S 5B, S 5C och S 5D) med olika motor- och utrustningsalternativ. Samtliga benämndes allmänt Hansa eller Hansa-Brandenburg p g a sitt släktskap med de maskiner (S 2, S 3 och S 4) Flygvapnet övertagit från Marinens Flygväsende och som konstruerats av tyska Hansa-Brandenburg.

Kollision mellan bil och ubåt.

Ubåtsdivision [med Uttern, Bävern och Walen (sic)] msom i aug-sept besökte Bremen-Dunquerte-San Sebastien-Dover. Till ankars i Passages San Sebastien 1927.

D 15061:106

Skeppsklocka

Skeppsklocka av brons märkt i relief: "Bävern 1959". Ornamentslinga i relief längs klockans topp. Kläpp av stål med kula av brons.

Ubåtsmodell

Skrivbordsstol

Skeppsklocka

Skeppsklocka av brons.

Märkning: Bävern 1921.

Ritning

Ritning

Original

Borstviskare

Låda

Verktygslåda

Sigill

Handlykta

Låda

Share to