• SPICA (1966)
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

SPICA (1966)

42 objects

Fartygsmodell

Fartygsmodell av motortorpedbåten SPICA (T121) byggd 1966.

Den permanenta utställningen fotograferad 1987. Monter som handlar om Ytattack. Fotografier och förklarande texter samt fatygmodeller av robotbåten R131 NORRKÖPING och torpedbåtenT121 SPICA. Även två modeller av stridsflygplanet JAS GRIPEN.

Minnespenning

Fartygsmodell

Föremålets form: Vattenenlinjemodell

Spica (T 121), första torpedbåten i serien T 121–T 126.

B1429:8

Fo81726A

Vasaorden vid engelskt statsbesök 1983.

Vasaorden vid engelskt statsbesök 1983.

Motortorpedbåten SPICA (T 121).

Motortorpedbåten SPICA (T 121).

Motortorpedbåten SPICA, T 121.

Spica (T 121), första torpedbåten i den nya T 121 - T 126 serien.

Jarramas, Spica, Bremön liggande vid kaj vid Marinmuseum på Stumholmen

B32:20

B32:18

B32:5

B1493

B1429:5

B1429:7

Share to