• Svensk örlogsfregatt
    (Public Domain-märke (PDM))

VENUS (1783)

Svensk örlogsfregatt

Share to