• ÖMHETEN (1783)
    (Public Domain-märke (PDM))

ÖMHETEN (1783)

4 objects

Fartygsmodell

Sjömanskista

Akvarell

Ritning

Linjeskepp av KRONPRINS GUSTAV ADOLF-klass. Tackelritning, tusch på papper.

Share to