• 40 kanoner
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

CAMILLA (1784)

40 kanoner

6 objects

Fartygsmodell

Vattenlinjemodell av fregatt av BELLONA-typ i skala 1:16. Tillverkad i modellkammaren vid Karlskrona örlogsvarv efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman.

Fartygsmodell

Långskeppsdelad undervisningsmodell med inredning. Styrbords halva av fregatten.

Galjonsbild

Fartygsmodell

Modell av 40-kanonfregatt av Bellona-typ stående på sin bädd, klar för sjösättning.

Ritning

Spantruta, konstruktionsritning i profil och plan till 40-kanonersfregatt av BELLONA-klass. Tusch på papper.

Ritning

Spantruta, konstruktionsritning i profil och plan till 40-kanonersfregatt av BELLONA-klass. Tusch på papper, uppfodrad på kartong. Skadad, övre vänstra hörnet saknas.

Share to