PRINCE EDWARD
ex britisk s.n.
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1867
Byggested: Blackwell, London, England
Verft: M. Wigram & Sons
Endelig skjebne: 12/7 Baltimore - Honolulu. Kull. Savnes 1898.

Share to