• RÄTTVISAN
    (Public Domain-märke (PDM))

RÄTTVISAN

5 objects

Modell

Fartygsmodell

Fartygsmodell

Ritning

Linjeskepp av KRONPRINS GUSTAV ADOLF-klass. Tackelritning, tusch på papper.

Ritning

Skiss till akterspegelornament för linjeskeppet RÄTTVISAN.

Share to