Fyrmastade motorskonaren Regina ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1935.

Share to