main article image

Frey Hellmans anteckningsbok

Järnvägsmuseet förvärvade 2021 en anteckningsbok skriven av Frey Hellman som var trädgårdsdirektör vid Statens Järnvägar 1873–1887. Boken som skänktes till museet av Hellmans barnbarnsbarn Erik Fogelberg har skannats in och finns nu digitalt tillgängligt. Hellman förde anteckningarna mellan 1882–83, på sina resor runtom i landet besökte han järnvägsstationer och inspekterade anläggningarna. Utöver anteckningarna om stationerna och de tillhörande planteringar finns även reseräkningar, skisser över planteringsanläggningar och uppgifter om utgifter och inkomster nedskrivna. Anteckningarna är skrivna i blyerts, är tämligen svårtolkade och har inte renskrivits.

Frey Otto Vitalis Hellman (1827 – 1887) var verksam inom många olika områden såsom måleri, juridik, musik och trädgårdskonst. Han studerade juridik i Uppsala och inledde därefter en karriär som jurist i olika befattningar vid ett flertal domstolsinstanser och senare vid Kalmar regemente. Vid sidan av sina uppdrag som jurist och senare auditör var Hellman dirigent och skrev musikstycken vid Smålands husarregemente. Samtidigt som Hellman arbetade som auditör började han sin anställning på Statens Järnvägar, först som samordnare för planteringarna längs Södra stambanan och senare som trädgårdsdirektör för alla stambanor. Denna befattning innehade Hellman fram till sin död 1887.

Källor:

Lindgren, Anna (2020), Planteringar vid järnvägen: funktion och organisation under stambanornas första tid. Göteborgs Universitet, Licentiatuppsats, Göteborg.

Rydh, Ulrika (2018), Sammanställning av arkivsökning om Frey Hellman i Hellmans släktarkiv.

Text: Sarah Studinski

Anteckningsboken

Order this image

Share to