Falu kopparverk. Bergsskolans övningar i gruvmätning,
Falu kopparverk. Bergsskolans övningar i gruvmätning, Okänd / Tekniska museet Public domain mark (CC pdm)

Bergshistoriska samlingen

Dessa föremål är en del av en större samling på ca 1000 föremål som förvärvades av Tekniska museet år 1963. Givare av samlingen var KTH: avdelningen för metallhyttekonst. Gåvan var föranledd av att bergsutbildningen på KTH flyttade sin verksamhet till Luleå.

Samlingen är från början från Bergsskolan i Falun som startade sin verksamhet år 1822 och bedrev ingenjörsutbildning med inriktning på bergsvetenskap. Utbildningen bedrevs i början av Nils Gabriel Sefström. De som som tog examen från skolan betecknades bergsingenjörer. Skolan bedrev sin verksamhet tills slutet av 1868 då den slogs ihop med Teknologiska institutet i Stockholm som bytte namn till Kungliga Tekniska Högskolan år 1877. Hösten 1869 så öppnade den nya verksamheten i Stockholm under namnet Fackskolan för bergsvetenskap men kallades fortfarande för “bergsskolan” i folkmun flera år efter namnbytet.

Efter att Bergsskolans slogs samman med Teknologiska institutet och flyttade till Stockholm så grundades en ny bergsskola i Falun 1871. Detta var en så kallad "lägre" bergsskola, jämförbart med dagens yrkesförberedande gymnasium. Under 1930 startades en utredning om att lägga ner Bergsskolan i Filipstad i förmån för Bergsskolan i Falun. Med de värmländska bruksägarnas starka inflytande blev det dock tvärtom, Filipstad fick fortsätta sin verksamhet och skolan i Falun stängde.

Järnprover från Lauchhammer i Lausitz, Tyskland. Sefströmska samlingen. Foto: Mimmi Strömberg Attribution (CC BY)

Föremålen i samlingen är från tidsperioden 1840-1930 men det förekommer även en del föremål från 1700-talet. Denna samling är en kombination av föremål från olika delar av Bergsskolans i Falun samlingar; bland annat Institutionen för järnets bearbetning och behandling, institutionssamlingen och Amilonska samlingen. Föremål från bergshögskolan i Filipstad förekommer också. Den Amilonska samlingen kommer förmodligen från disponenten Sjunne Amilon som arbetade som lärare på Bergshögskolan i Falun från 1916 tills sin bortgång 1920.

I Siemensk gaspuddelugn berett stål. Louverne i Lombardie 1873. Foto: Mimmi Strömberg Attribution (CC BY)

Föremålen har använts i utbildande syfte och består av till stor del olika typer av prover, exempel på behandlingar och bearbetningsfel. Bland de föremål vi har hunnit registrera förekommer även examensarbeten från tidigare elever. Samlingen har en stark anknytning till svensk högskoleutbildning i bergsvetenskap och är därför mycket viktig i utbildande syfte och för framtida forskning, vilket är varför vi har valt att bevara den. Detta är dock en mycket stor och komplex samling vilket är varför vi museet inte har börjat detaljregistrera samlingen först nu och den data vi har hunnit registrera är begränsad. Det kommer krävas mycket forskning och resurser för att reda ut samlingens olika ursprung och föremålens sammanhang.

Exempel på föremål i samlingen

Endast delar av samlingen är tillgänglig via DigitaltMuseum, här hittar du de vi hittills detaljregistrerat.

Share to