Utställningen Nyförvärv 1965-1966 visas våren 1967. Fartygsmodell samt tavla föreställande en skeppsgosse.
Utställningen Nyförvärv 1965-1966 visas våren 1967. Fartygsmodell samt tavla föreställande en skeppsgosse. Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)

Sjöhistoriskas nyförvärvsutställning 1967

Ett insamlingsärende är idag ofta en process med många steg. Insamlingsgruppen på museet diskuterar noggrant igenom ifall ett föremål eller en arkivarie bör tas in till samlingarna eller inte. Riktlinjerna är till exempel att föremålet ska förmedla en berättelse inom vårt ämnesområde, ha god proveniens och att museet på bästa sätt ska kunna bevara föremålet för lång tid framöver. Att bara samla in föremål till museet på slentrian vore olyckligt. Det skulle skapa ett vårdberg som vi skulle ha svårt att hinna med. Det är också en ekonomisk fråga på grund av kostnaderna för personal och magasin. För 58 år sedan tänkte man helt annorlunda.

Under två år, 1965-66, samlade museet in ca 300 föremål och arkivalier. Denna satsning ledde till en utställning där ett axplock visades som man uttryckte det, ”av roliga och intressanta nummer”. Föremålen inkom genom testamente, gåva eller inköptes för medel som ställts till förfogande av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (idag Sjöhistoriskas Vänner).

Allt ifrån handritade kartor, fartygsmodeller, konst och bruksföremål men även tyngre föremål såsom båtar och ankare hade samlats in. Man ville ”ge svar på väsentliga frågor och fylla luckor i samlingarna”. Utställningen i sig skulle ”ge intryck av en maritim konst- och kuriosautställning – en blandning av smått och gott – fult och vackert – vanligt och ovanligt”. Utställningskommissarien, intendent Jonas Berg, valde ut föremålen. Han var född in i museivärlden då hans föräldrar var Skansenchefen professor Gösta Berg och Gunnel Hazelius Berg.

Utställningen Nyförvärv 1965-1966. Pressbild. Intendenterna Jonas Berg (till höger) och Göran Sundström (till vänster). Jonson, / Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)

Torsdagen den 9 februari 1967 var det vernissage kl. 16-18 och utställningen varade till den 12 oktober. Eftersom Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum hade bidragit med en ansenlig summa pengar för inköp föll det sig naturligt att invigningstalare blev ordföranden i föreningen, skeppsredare Emanuel Högberg. Medlemmar i föreningen fick ett årskort till Sjöhistoriska och Vasa samt Sjöhistoriskas årsbok som utkom vartannat år. Allt för en summa av 10 kr, idag motsvarar det 108 kr. Ett förmånligt pris kan man tycka.

Vad fick man då se på utställningen? Jo, till exempel ett av de större föremålen som visades var segelkanoten Martin, byggd 1929 av Olssons varv på Tynningö strax utanför Vaxholm. Konstruktören och förste ägare var Folke Martinsson, därav kanotens namn. Senare ägare var Gösta Lundblad och Karl Tenblad. Kanoten var placerad mitt i utställningslokalen som var rund med montrar placerade längs väggarna.

Utställningen Nyförvärv 1965-1966 visas våren 1967. Kung Oscar II:s rottingstol från jakten DROTT, fartygsapotek, sjömansporträtt m.m. Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)
Utställningen Nyförvärv 1965-1966 visas våren 1967. Två sjökartor samt tre fartygsmodeller, SCEPTER II, SCEPTER III och SCEPTER IV. Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)

Ingen utställning utan föremålsmontrar. Montern på fotografiet nedan visade flera föremål. På väggen hängde en handritad karta av Jonas Hahn (1703–1759). Han var kapten vid flottans amiralitet och gav 1748 ut en seglingsbeskrivning med den egendomliga titeln Johan Månssons uplifwande aska. Hahn kan betraktas som vårt lands ledande sjökartograf vid 1700-talets mitt.

Intill finns en livbojstavla; en liten tavla målad på mjölkglas med rund träram som vid seklets början var mycket populära. Den avbildar en ångare men var inte av någon större konstnärlig kvalitet. Annat i montern var skeppshundar, en bägare, en så kallad ”Sailors gift”, en skål med bilder föreställande sjömannens hemkomst, tre sjömän på en strand, tre sjömän i båt samt en svensk fregatt med tretungad örlogsflagg. Här fanns även en brännvinsplunta med den graverade texten Jag seglar hem till flekan min och ett litet porträtt föreställande en sjökapten. Porträttet är märkt P. Asplund, December 26 1850.

Utställningen Nyförvärv 1965-1966 visas våren 1967. Sjökort, ett par sjöhundar m.m. Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)

En hel del konst samlades in, bland annat flera skeppsportätt i både olja och akvarell. I trapphallen visades en stor oljemålning av Oskar Björk föreställande skeppsredare och civilingenjör Carl-Johan Albert Isaksson som hänger bredvid Bunkring i sundet av Johan August Bång. Konst med mer komiska inslag representerades av ett urval av en svit stentryck signerade R. C. (R. Callander) beskrivande situationen under en ångbåtsresa.

Utställningen Nyförvärv 1965-1966. Konst i trapphuset. Jonson, / Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)
Utställningen Nyförvärv 1965-1966 visas våren 1967. 9 komiska stentryck om situationer under ångbåtsresan av R Callander. Jonson, / Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)

Sjökort, kartor och fotografier samlades in. Lite mer udda arkivalier var en större samling fartygsfrimärken från samlaren kapten Jan Edward Olow, Göteborg. Samlingen är sorterad efter ett historiskt-typologiskt system.

Det finns en lång lista på alla insamlade föremål. Alla nämns inte här, men den som är intresserad av helheten är välkommen att kontakta museets arkiv.

Mer från utställningen på DigitaltMuseum

Share to