Tekniska museets Handling collection

Redan från starten på 1920-talet hade Tekniska museet ambitionen att förklara tekniken genom att visa den i drift. Centralt i maskinhallen tronar en balansångmaskin som symbol för industrialiseringen. Den installerades vid stenkolsgruvorna i Höganäs 1832 och användes för att pumpa vatten ur gruvan. När Tekniska museets maskinhall byggdes, blev den ett anslående blickfång som också sattes i rörelse. Här berättar vi om flera föremål i samlingarna som vi valt ut för att kunna visa i rörelse. De flesta är inte utställda jämt men vid speciella tillfällen tar vi fram dem för att användas. Vi kallar det Handling collection.

Bilar bilar bilar

Detta är Sveriges äldsta bevarade Renault, från 1901. När museet fick den 1928 var den redan gammal. Den renoverades 1990-1991 för att kunna visas i drift. TM5351 Foto: Gerdén, Anna

Vi har gjort ett urval i vår samling av bilar för att kunna visas upp i drift. De är registrerade i bilregistret och har ibland körts genom åren. Men de används inte ofta, därför är det kanske inte bara att sätta sig bakom ratten, tuta och köra. Flera av dem är idag utlånade till bil- och motormuseer runt om i Sverige. I samarbete med Autoseum i Simrishamn har vi satt igång ett par bilar från sekelskiftet 1900 för att visa upp i det berömda veteranbilsrallyt London-Brighton som går av stapeln 4 november varje år.

Uno Miltons modelljärnväg

Sedan 1960-talet har modelljärnvägen varit ett mycket populärt inslag i besöket på Tekniska museet. Varje dag har vi flera avgångar. Modelljärnvägen byggdes av Uno Milton, som länge lånade ut den till museet och själv skötte om tekniken så att den fungerade. Museet köpte till slut modellen av Uno och nu är den en del av samlingarna och hålls igång i samarbete med en skara entusiaster som hjälper oss.

Cyklar cyklar cyklar

Cykeln är en av de industriprodukter som först satte hela samhället i rullning. Kullager och gummidäck var viktiga innovationer som drev på utvecklingen. Cykeln bidrog till att frigöra människor och att samhällen planerades på ett nytt sätt, innan bilen kom. Idag planeras samhällen på nytt för att bereda väg för cyklister. Hur har cykeln utvecklats? Hur var det att cykla förr? Vi vill erbjuda möjligheten att prova på cyklar från olika tider. Här är några vi valt ut för det ändamålet.

Självspelande piano

Självspelande pianon och flyglar började tillverkas vid mitten av 1800-talet. I början av 1900-talet minskade intresset för självspelande pianon och speldosor när fonografen och grammofonen utvecklats och var mer behändiga. I USA fortsatte dock intresset och än idag kan man köpa pianorullar, nu även med pop och annan modern musik. Museet har ett självspelande piano för att kunna visa hur de fungerade och lät, långt innan MP3.

Fungerande modeller i utställningarna

Museet har sedan starten använt och tillverkat fungerande modeller för att kunna förklara tekniken. Dessa är ofta "publikens favoriter" då de kan startas av en knapp och något händer i utställningen. Kopior av polhems alfabet. Eller en hammarsmedja, en gruvpump, en vindtunnel, en vattenturbin. Dessa ska vi bevara som föremål men också använda i utställningarna när tillfälle ges. Till skillnad från våra historiska föremål kan dessa behöva ses över och repareras med jämna mellanrum.

Flygande maskiner

Thulin A lättar. Luftfart är noga reglerat för att ha en hög säkerhet. Tekniska museets flygplan har i de allra flesta fall landat för sista gången. Ett undantag gjordes då vi firade 100 år sedan första flygplanet i Sverige 2010. En Thulin A av typ Bleriot XI från 1915 renoverades och kunde godkännas för att flyga vid uppvisningen på Ladugårdsgärdet vid museet i augusti 2010. Klicka på bilden ovan för att se planet lyfta för första gången på 92 år. Ett tips från vår pilot: håll hastigheten under 90 km/t, annars lyfter stabilisatorn planet rätt upp och det störtar!

Bleriot XI i museets samling:

Share to