• Kokhuset uppfördes 1875 för matberedning åt Epidemisjukhuset. Byggnaden är idag en till Marinmuseum tillhörande tjänstelokal.
    (Public Domain-märke (PDM))

Kokhuset (Stumholmen)

Kokhuset uppfördes 1875 för matberedning åt Epidemisjukhuset. Byggnaden är idag en till Marinmuseum tillhörande tjänstelokal.

Share to