Statens maritima museer driver Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona. Vårt uppdrag är att hålla det maritima kulturarvet levande och öka kunskapen om det.

News

132 new objects last 7 days

About Statens maritima museer

Statens maritima museer driver Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle. Genom att visa och vårda våra museisamlingar, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom vårt ämnesområde medverkar vi till att det maritima och transporthistoriska kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

I vårt uppdrag ingår att samla in och bygga upp kunskaper om olika delar av det maritima och det transporthistoriska kulturarvet. Kunskaperna delar vi gärna med oss av genom nätverk, forumträffar, publikationer och våra öppna museisamlingar. Vi är också med och utvecklar nya metoder och koncept för hur maritima och transporthistoriska miljöer, lämningar och samlingar kan utvecklas, bevaras och brukas.

Läs mer om Statens maritima museer på www.maritima.se

Our museums

Share to