Statens maritima och transporthistoriska museer driver Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Vår uppgift är att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.

News

14 new objects last 7 days

About Statens maritima och transporthistoriska museer

Statens maritima och transporthistoriska museer driver Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Genom att visa och vårda våra museisamlingar, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom vårt ämnesområde medverkar vi till att det maritima och transporthistoriska kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

I vårt uppdrag ingår att samla in och bygga upp kunskaper om olika delar av det maritima och det transporthistoriska kulturarvet. Kunskaperna delar vi gärna med oss av genom nätverk, forumträffar, publikationer och våra öppna museisamlingar. Vi är också med och utvecklar nya metoder och koncept för hur maritima och transporthistoriska miljöer, lämningar och samlingar kan utvecklas, bevaras och brukas.

Läs mer om Statens maritima och transporthistoriska museer på www.maritima.se

Our museums

Share to