Statens maritima och transporthistoriska museer driver Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle. Vårt uppdrag är att hålla det maritima och transporthistoriska kulturarvet levande och öka kunskapen om det.

Aktuellt

Sista objekt

Om Statens maritima och transporthistoriska museer

Statens maritima och transporthistoriska museer driver Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle. Genom att visa och vårda våra museisamlingar, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom vårt ämnesområde medverkar vi till att det maritima och transporthistoriska kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

I vårt uppdrag ingår att samla in och bygga upp kunskaper om olika delar av det maritima och det transporthistoriska kulturarvet. Kunskaperna delar vi gärna med oss av genom nätverk, forumträffar, publikationer och våra öppna museisamlingar. Vi är också med och utvecklar nya metoder och koncept för hur maritima och transporthistoriska miljöer, lämningar och samlingar kan utvecklas, bevaras och brukas.

Läs mer om Statens maritima och transporthistoriska museer på www.smtm.se

Statens maritima och transporthistoriska museer önskar att samlingarna används. Ladda gärna ner våra bilder och använd vidare. Varje bild har en licens som anger hur den får användas. Till bilden ska alltid upphovsperson (fotograf eller konstnär) och källa anges. Exempelvis: Fotograf: X X:sson, Marinmuseums samlingar.

På Statens maritima och transporthistoriska museer värnar vi om din personliga integritet. Besök myndighetens hemsida för att läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Our museums

Share to