Om Statens maritima och transporthistoriska museer

Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.

Genom att visa och vårda SMTM:s museisamlingar, sprida information och stödja andra som arbetar inom myndighetens ämnesområde medverkar SMTM till att det maritima och transporthistoriska kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

I SMTM:s uppdrag ingår att samla in och bygga upp kunskaper om olika delar av det maritima och det transporthistoriska kulturarvet. Kunskaperna delar SMTM gärna med sig av genom nätverk, forumträffar, publikationer och öppna museisamlingar. SMTM är också med och utvecklar nya metoder och koncept för hur maritima och transporthistoriska miljöer, lämningar och samlingar kan utvecklas, bevaras och brukas.

SMTM:s verksamhet ska vidga människors världsbild genom kunskap som förändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang. Verksamheten ska också vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Statens maritima och transporthistoriska museer önskar att samlingarna används. Ladda gärna ner våra bilder och använd vidare. Varje bild har en licens som anger hur den får användas. Till bilden ska alltid upphovsperson (fotograf eller konstnär) och källa anges. Exempelvis: Fotograf: X X:sson, Marinmuseums samlingar.

På Statens maritima och transporthistoriska museer värnar vi om din personliga integritet. Besök myndighetens hemsida för att läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Our departments

Visit us

Share to