Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum som berättar om det världsunika kulturarv som finns på Östersjöns botten. Med hjälp av digital teknik tar museet berättelserna till ytan men låter vraken ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Museet bygger på kunskap utifrån marinarkeologiska undersökningar och samarbetar med forskare.

Aktuellt

Vrak – Museum of Wrecks is a part of

Share to