Logotyp för Vrak

Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum som berättar om det världsunika kulturarv som finns på Östersjöns botten. Med hjälp av digital teknik tar museet berättelserna till ytan men låter vraken ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Museet bygger på kunskap utifrån marinarkeologiska undersökningar och samarbetar med forskare.

Om Vrak – Museum of Wrecks

Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum på Djurgården i Stockholm. Museet, som öppnade i september 2021, ingår tillsammans med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i den statliga myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer.

Östersjöns speciella miljö och historia innebär att området har en unik mängd mycket välbevarade vrak och andra lämningar från olika tidsperioder av samma klass som det välkända skeppet Vasa. Det är ett av världens mest trafikerade hav, och den unika kombinationen av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt i Östersjön gör att material, även trä, kan bevaras i nästan perfekt tillstånd.

Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen och modern marinarkeologisk forskning bidragit till att kunskapen om detta kulturarv utvecklats dramatiskt.

Vrak – Museum of Wrecks ger nya perspektiv på historia och samtid. Med hjälp av fynd och digital teknik vill vi visa och berätta om de människor som haft havet som levebröd, sjöväg, slagfält – och grav.

Visit us

  • Address Djurgårdsstrand 17, 115 21 Stockholms kommun, Sverige
  • Phone 08-519 549 80 (vardagar 10–12)
  • Homepage https://www.vrak.se/

Share to