Aeroseum är ett världsunikt, underjordiskt flygupplevelsecenter beläget vid Säve flygplats i närheten av Göteborg. Det är ett mycket populärt besöksmål för hela familjen.

Om Aeroseum

Aeroseum är ett världsunikt, levande flygmuseum och flygupplevelsecenter, som är inrymt i en av Sveriges tidigare mest hemliga, militära berghangarer vid Säve i närheten av Göteborg. Anläggningen, som är byggd i början av 1950-talet är belägen ca 30 m under jord. Aeroseum lockar årligen ca 55.000 besökare och har tre år i rad legat etta på reseguiden Tripadvisors lista över museer i västra Sverige.

Aeroseum har en stor samling flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg, både civila och militära, som visar flygets historia och utveckling. Besökarna får provsitta och ta på många av föremålen, vilket skiljer Aeroseum från de flesta övriga flygmuseer både inom och utom landet. Aeroseum har även flera, avancerade flygsimulatorer, som t.ex. stridsflygplanet Viggen och trafikflygplanet Airbus A 300, som är mycket populära bland besökarna oavsett ålder. Man kan även ta del av renovering av olika historiska flygplan som pågår löpande i anläggningen.

En prioriterad målgrupp besökare har från början varit barn, ungdomar och studeranden. Aeroseum startade därför redan 2010 ett projekt att öppna flygupplevelsecentret för undervisning bl.a. baserat på olika arbetsstationer, som byggts upp av anställda skol- och museipedagoger. Stora satsningar görs kontinuerligt för att anläggningen skall vara ett attraktivt besöksmål för skolans värld.

Aeroseum ingår i Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) och är klassad av Statens Försvarshistoriska Museer som Världsunik.

Visit us

Share to