Arlanda flygsamlingar

Arlanda flygsamlingar är Sveriges största civilflygsamling. Samlingen berättar om flygets historia i Sverige. Det finns många fängslande berättelser att ta del av. Förutom de många föremålen finns fotografier, personarkiv, manualer och böcker om svensk flyghistoria.

1953 påbörjades insamlandet av föremål till ett framtida civilt flygmuseum på Arlanda flygplats. Med stöd från starka aktörer inom svensk flyg- och rymdindustri invigdes Aerospace Expo 1998 i en hangar på Arlanda flygplats. Tre år senare lades verksamheten ned. Då bildades den ideella föreningen Arlanda flygsamlingars vänner för att förvalta föremålen. Föreningen har också haft öppet för besökare vissa dagar.

Sedan 2018 ingår Arlanda flygsamlingar i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM.

Under 2023 flyttas samlingarna från Arlanda pga att hyresavtalet sagts upp av fastighetsägaren. Samlingarna kommer att magasineras i Rosersberg under en femårsperiod medan SMTM arbetar med att fram en långsiktig lösning kring lokaler för och tillgängliggörande av Arlanda flygsamlingar.

Samlingarnas kärna utgörs av de bevarade motor- och segelflygplanen. Albatross B.II från 1917 är det äldsta planet och Riesler R.III från 1921 är världens enda bevarade exemplar. Nospartiet av Dana Viking vittnar om miraklet i Gottröra 1991 då passagerarflygplanet plötsligt tvingades att nödlanda och lyckligtvis alla överlevde. Utöver flygplanen finns ett tjugotal flygmotorer som speglar den tekniska utvecklingen med fokus på tiden 1935 till 1950. I samlingen finns också fordon och drygt 3 000 föremål med koppling till flygteknik och flygverksamhet såsom flyginstrument, uniformer, affischer, porslin med mera.

Vi vill gärna att samlingarna används. Ladda gärna ner våra bilder och använd vidare. Varje bild har en licens som anger hur den får användas. Till bilden ska alltid upphovsperson (fotograf eller konstnär) och källa anges. Exempelvis: Fotograf: X X:sson, Arlanda flygsamlingar.

På Statens maritima och transporthistoriska museer värnar vi om din personliga integritet. Besök myndighetens hemsida för att läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Visit us

Share to