Artillerimuseets samlingar omfattar främst artilleriets materiel sedan 1800 med teknikutveckling t ex avseende vapen, instrument, radio, telefoni, uniformer, motor- och hästfordon m.m.

Om Artillerimuseet

Artillerimuseet i Kristianstad sattes upp 1993 i samband med att regementet Wendes Artilleriregemente, A 3 flyttades till Hässleholm. En ideell förening, Wendes Militärhistoriska Förening (WMF), bildades vilken beslöt att ta tillvara och samla in till ett hela artilleriets museum. 2008 blev Artillerimuseet antaget i museinätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA).

Artillerimuseet innehar flera samlingar som visar försvarshistoria från 1700-talets slut fram till modern tid med tyngdpunkt till det tekniska truppslaget Artilleri. Här finns även utrustning som har använts inom armén som helhet.

Här finns unika samlingar av artilleriets vapen och fordon och tillhörande teknisk utrustning som använts de senaste 200 åren, bl a en bandkanon med den imponerande vikten av 52 ton.

I museet finns ett unikt ekipage att beskåda, ett 6-spann med hästar som drar en kanon från 1850-talet med all utrustning i original. Till museet hör också ett Wendes ridande batteri som uppträder med landets enda 6-spann med kanon. Batteriet gör uppvisningar på arrangemang, främst i södra Sverige, i uniform m/ä och med hästar av nordsvensk typ.

Visit us

Share to