Garnisonsmuseet Skaraborg är inrymt i Västgöta regementes gamla lägerhyddor på Axvalla hed och har fokus på Västgöta och Skaraborgs regementens samt Göta Trängregementes historia, inklusive hästens roll i försvaret.

Om Garnisonsmuseet Skaraborg

Garnisonsmuseet Skaraborg är inrymt i Västgöta regementes gamla lägerhyddor på Axvalla hed.

Verksamheten började redan i slutet av 1800-talet på Axvalla hed genom att några officerare vid Skaraborgs regemente började samla på sig olika militära föremål. När regementet flyttade in i nybyggda kaserner i Skövde 1913, följde detta embryo till museum med. Samlingarna utökades efterhand med bl.a. föremål från Västgöta regemente, som lades ner 1927. Förbandsmuseerna i Skövde slogs ihop till ett garnisonsmuseum 1997 och museet finns numer på Axvalla hed, den gamla lägerplatsen för Västgöta- och Skaraborgs regementen.

Garnisonsmuseet berättar historien om de gamla landskapsregementena i Skaraborg under fem århundraden samt om trängtruppernas historia sedan tillkomsten 1885. Museet belyser även hästens roll i försvaret och det finns även separata utställningar om militärflygets vagga på Axvalla hed samt själavård och sjukvård i fält. Det finns alltid en miniutställning om något aktuellt tema.

Förutom de delar som visas i utställningarna har Garnisonsmuseet ett visningsbart förråd, ett stort referensbibliotek och ett omfattande bild- och dokumentarkiv.

Centrala soldatregistret, med uppgifter om drygt 500 000 indelta soldater från hela Sverige, disponerar lokaler i Garnisonsmuseet.

Garnisonsmuseets samlingar har skapats under lång tid och av personer med olika bakgrund, vilket gör att informationen och dess kvalité varierar. Har du mer information eller upptäcker några felaktigheter, är vi bara glada om du hör av dig till oss så att vi kan komplettera eller rätta informationen i vår databas.

Visit us

Share to