Bakom kärnvapenskyddande pansar, insprängt i urberget i Storråberget på 40 meters djup finns Hemsö fästning, en av Sveriges viktigaste kustförsvarsanläggningar under Kalla Kriget.

Om Hemsö fästning

Svenska Kustförsvarets största försvarsanläggning

Utanför Härnösand på Hemsön vid Ångermanälvens mynning ligger fästningen, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Anläggningen är inspräng i det 140 m höga Storråberget med milsvid utsikt över kust, hav och öar. Fästningen var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag.

Hemsö fästning var ett topphemligt bergrum från tiden för Kalla kriget. På 40 meters djupt inne i berget tjänstgjorde 320 soldater som i skydd av berget skulle överleva en kärnvapenattack. Den välutrustade anläggningen har verkstäder, storkök, sjukvårdsavdelning, logement, eget elverk, eldledningscentral och kanontorn mm. Miljön är orörd och unikt bevarad både exteriört och interiört.

Spärrbataljon Hemsö består av tre anläggningar Storråberget (HÖ1), Havstoudd (HÖ2) och Kläffsö mätstations för Storråberget tunga artilleri.

Efter 1942 års försvarsbeslut tillfördes resurser till försvaret. Befästningen på Storråberget påbörjades 1953 och slutfördes 1957, byggnationen av lätta batteriet på Havstoudd pågick mellan 1961-1963 och Kläffsön 1967-1968.

Värnpliktiga vid KA 5 i Härnösand gjorde 5 månader av sin militärtjänstgöring på Hemsön fram till 1989 då anläggningen slutligen togs ur drift och övergick till en övningsanläggning fram till 1992.

Från eldledningscentraler fyllda med för den tiden avancerad teknik styrdes de kamouflerade kanontornen på bergets topp. Förråden av ammunition, kläder, sjukvårdsmaterial, dieselolja och annat skulle räcka till tre månaders lång isolering.

Idag är Hemsö fästning ett levande monument över Kalla Kriget. Alla installationer är intakta och omfattar värmepannor, ventilations- och avloppssystem, dieseldrivet elkraftverk, mekanisk verkstad, radaranläggning, stridsledningscentral och sjukhus. För manskapet fanns markan, kök, matsal, mäss, logement och duschar mm.

Visit us

Share to