Samlingen skildrar det svenska hemvärnet, dess utrustning, uniformering och samarbetsorganisationer.

Om Hemvärnsmuseet

Förening Hemvärnshistoria är huvudman för Hemvärnsmuseet. Samlingen skildrar det svenska hemvärnet, dess utrustning, uniformering och samarbetsorganisationer. Hemvärnsmuseet låg tidigare i anslutning till Hemvärnets stridsskola i Vällinge, men stängdes 2019. Föremålen är tills vidare magasinerade genom föreningen Hemvärnshistorias försorg. En del av föremålen finns i traditionsrummet på HvSS för att där ge en koppling till det historiska arvet. Föreningen Hemvärnshistorias ändamål är att verka för att bevara och förmedla Hemvärnets historia i Sverige och målbilden är att i samverkan med SFHM hitta en lämplig samarbetsform med ett annat försvarshistoriskt museum för att inom ramen för detta på ett modernt sätt visa och kommunicera Hemvärnets militärhistoriska arv för allmänheten.

Visit us

Share to