Museet vilar på två starka ben, centralförsvaret i Sverige på 1800-talet med Karlsborgs fästning och kavalleriets historia speglat av Sveriges enda nuvarande kavalleriregemente, Livregementets husarer.

Om Karlsborgs fästningsmuseum

Karlsborgs fästning anlades enligt 1819 års försvarsplan som innebar att ett centralförsvar skulle upprättas i landets inre. Fästningen var huvudsakligen en förrådsfästning men skulle också kunna tjäna som rikets reservhuvudstad. Flera byggnader inom fästningsområdet är skyddade som byggnadsminnesmärken. Slutvärnet som är 678 meter långt, är Europas längsta byggnad och har 2-3 meter tjocka murar, 263 kanonportar och tre torn.

Museet som öppnades 1962, berättar historien om marknadsplatsen som blev Sveriges reservhuvudstad under 1800-talet, om centralförsvaret och fästningsbyggnationen, om alla förband som verkat i fästningen och speglar också det militära och civila livet i och kring Karlsborg.

Karlsborgs fästningsmuseum berättar också historien om det förband som idag verkar på orten i en utställning som omfattar tre århundraden. Museet inkluderar också en kyrka - Garnisonskyrkan. Kyrkan var fram till 1925 avsedd för att vara riksdagens plenisal vid händelse av krig.

Förutom de delar av museet som visas i utställningarna har museet ett mindre bibliotek, handlingsarkiv samt bildarkiv.

Museet är uppdelat i två delar, en på vardera sidan om Kyrkvalvet; Fästningsdelen och Livhusardelen. Du kan dessutom göra ett besök i Garnisonskyrkan.

Visit us

Share to