Sveriges arkiv för reklam och grafisk design, eller Reklamarkivet som det oftare kallas finns på Landskrona museum. Här förvaltas en unik samling nationellt reklamhistoriskt material. Samlingen utgörs av donationer från kreatörer och byråer samt bidrag från branschtävlingen Guldägget.

Om samlingen

Samlingen innehåller allt från originalmaterial till färdiga produktioner, intervjumaterial och arbetsredskap. Här kan ni finna annonser, affischer, Tv- & radioreklam och grafisk formgivning i form av förpackningar, böcker m.m. Större delen av de ungefär 100 000 objekten i samlingen är från mitten av 1900-talet och framåt. Digitalisering av samlingen sker löpande.

Reklam är en viktig del av vår tids visuella kultur och vi arbetar med att tillgängliggöra detta kulturhistoriska material samt bevara och vårda det för framtiden.

Bilden är från Landskrona museums permanenta utställning Reklam! Med utgångspunkt i reklamen utforskar utställningen samhället och samtiden från 1900-talet fram till idag. Vi möter kreatörerna bakom minnesvärda kampanjer, och utforskar nya infallsvinklar på svensk form och reklam. Utställningen bygger på arkivmaterial från reklamsamlingen.

Registrering och digitalisering

Arbetet med samlingen är en ständigt pågående process och nytt material digitaliseras löpande. Samlingen har katalogiserats och digitaliserats under många år och av olika personer. Omfattningen av information och dess kvalitet kan därför vara mycket varierande. På digitalt museum publicerar vi i första hand objekt från museets databas som har en bild. Det finns alltså mycket mer som återstår att publicera. Vi redigerar samt lägger till nya poster löpande. Om du upptäcker felaktigheter eller kan tillföra ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen under kommentarer i aktuell bildpost, eller direkt via epost på reklam@landskrona.se. Du kan även kontakta oss på denna epost om du inte hittar det du söker.

Om arkivet

Grunden till arkivet lades 1996 av Reklam & Designhistoriska Föreningen i Malmö, som bildades med syfte att dokumentera och berätta Sveriges reklamhistoria. Samarbetet med Landskrona museum inleddes 2001.

I Reklamarkivet finns reklam- och designhistoriskt material från ett åttiotal donationer och depositioner. Dessa kommer från enskilda kreatörer så som till exempel formgivare, illustratörer, fotografer och art directors. Här finns även material från reklambyråer, företag och organisationer i Sverige. I arkivet finns även ett referensbibliotek med facklitteratur och tidskrifter.

En stor del av samlingen utgörs av vinnande bidrag från en av reklambranschens nationella tävlingar Guldägget som startade redan 1961. Samligen från Guldägget registreras löpande. Fler objekt än vad som i nuläget är synligt på Digitalt Museum finns i samlingen. Den är dock inte komplett. Senare års bidrag finns i princip endast digitalt och är ännu inte inskrivna. Om du vill söka efter bidrag i Guldäggstävlingen använd sökorden "Guldägget", eller "Reklamförbundet"som står som givare. För specifika årtal använd avancerad sökning. Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på reklam@landskrona.se. Du kan läsa mer om Guldägget på www.guldagget.se.

Illustratör: Greta Johnsson Illustratör: Ib Thaning

Beställning och upphovsrätt

Det finns möjlighet att beställa bilder ur reklamarkivets samlingar. Bilder levereras i digital form. Beställning sker via mail till reklam@landskrona.se. Landskrona museum tar ut en sedvanlig förmedlings-/expeditionsavgift vid bildbeställning. Observera att Rum för Reklam/Landskrona museum ej har upphovsrätt till reklambilderna. Bildbeställaren ansvarar själv för att ta kontakt med upphovsrättslig ägare och kontrollera att bilderna får användas i sammanhanget. Tänk på att eventuell publiceringsavgift kan tas ut av upphovsrättslig ägare i samband med tryck eller annat kommersiellt bruk.

Visit us

Share to