I museets samlingar finns samtliga kanoner som använts vid det rörliga kustartilleriet. Flertalet mätstationer och mätinstrument samt huvuddelen av de robotsystem som använts finns representerade i samlingarna. Ett stort antal av de fordon som funnits vid kustartilleriet är utställda i museet. Samlingarna innehåller även en mängd reservdelssatser, framför allt till pjäser samt en i det närmaste komplett samling av uniformer för kustartilleriet.

Om Museum för rörligt kustartilleri

KA2 Museiförening för Rörligt Kustartilleri arbetar med att omhänderta intressant och unik materiel, dokumentation, reglementen, anvisningar, beskrivningar, fotografier, film med mera från rörliga kustartilleriförband som utgått ur krigsorganisationen.

I museets samlingar finns samtliga kanoner som använts vid det rörliga kustartilleriet. Flertalet mätstationer och mätinstrument finns också i samlingarna. Huvuddelen av de robotsystem som använts finns representerade. Ett stort antal av de fordon som funnits vid kustartilleriet är utställda i museet. Samlingarna innehåller också en mängd reservdelssatser, framför allt till pjäser. Vidare har museet en i det närmaste komplett samling av uniformer för kustartilleriet. Museet har även litteratur, filmer och bilder som bland annat speglar utbildningen i kustartilleriet.

Regementet som i huvudsak utbildade rörliga artilleri- och robotförband i kustartilleriet var KA2 i Karlskrona. Vid museet finns ett minnesrum från regementet, där ett stort antal idrottspriser finns utställda jämte en del andra traditionsföremål. Där finns också en komplett porträttsamling av regementets chefer.

Visit us

Share to