Välkommen till Nacka Lokalhistoriska arkiv på Digitalt Museum! Upptäck Nackas rika och unika arkiv över Nackas historia och nutid. I arkivet finns över 60 000 fotografier samt artiklar, pressklipp, förenings- gårds- och personhandlingar, ritningar och filmer. Vi kommer fortlöpande att publicera fotografier och material från arkivet.

Om Nacka lokalhistoriska arkiv

Fröet för vårt arkiv planterades 1948, när fotografen Eric Ericsson utlyste en tävling i Nacka Nyheter om ”den bästa Nackabilden”. Bilderna strömmade in! Vi är stolta över vårt arkiv, som idag utgör en rik källa för såväl visuella berättelser som spännande texter från förr. Arkivet ger oss alla en möjlighet att utforska vår historia, hur den skapat vår samtid och hur den kan bidra till de val vi gör för framtiden.

Stort tack till alla privatpersoner som skänker så många bilder till arkivet! Kommunens externt anlitade fotografer står också för en stor mängd av fotografierna.

Visit us

Share to