Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens händelserika historia, från år 1522 till idag. Med ursprung i Flottans modellkammare från 1752 tar museet historien vidare med berättelser om segelfartyg som linjeskepp och fregatter, maskindrivna ubåtar och kustkorvetter. Skeppsgossars, varvsarbetares och sjömäns liv bevaras genom föremål, fotografier och arkivmaterial.

Om Marinmuseum

Mitt i den historiska miljön på ön Stumholmen i Karlskrona sträcker sig Marinmuseums vackra och omtalade byggnad på en pir ut i vattnet, på en plats som i flera hundra år tillhört Försvarsmakten.

Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens händelserika historia, från år 1522 till idag. Med ursprung i Flottans modellkammare från 1752 tar museet historien vidare med berättelser om segelfartyg som linjeskepp och fregatter, maskindrivna ubåtar och kustkorvetter. Skeppsgossars, varvsarbetares och sjömäns liv bevaras genom föremål, fotografier och arkivmaterial.

Marinmuseum är unikt på många sätt, inte minst för ubåtshallen med svenska flottans första ubåt Hajen från 1904 och ubåten Neptun från 1978. Marinmuseum har också flera andra fartyg, bland annat minsveparen Bremön från 1940-talet och skeppsgossefartyget Jarramas, sjösatt år 1900. Här har både stora och små chansen att uppleva spännande utställningar och miljöer.

Örlogsstaden Karlskrona finns på Unescos lista över världsarv. Marinmuseum berättar om örlogsstadens historia och är också en del av Världsarvsrådet, som samordnar intressen kring världsarvets bevarande och utveckling. Marinmuseum ingår i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.

Samlingarna innehåller idag cirka 36 000 föremål, 200 000 fotografier, 22 000 ritningar samt övriga arkivalier och böcker. En stor del av samlingarna är tillgängliga i databasen, men det återstår också en hel del att digitalisera, ett arbete som hela tiden pågår. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Om du upptäcker felaktigheter eller kan komplettera med ny information får du gärna höra av dig till oss med en kommentar eller skicka ett mejl i kommentarfältet.

Marinmuseum önskar att samlingarna används. Ladda gärna ner våra bilder och använd vidare. Varje bild har en licens som anger hur den får användas. Till bilden ska alltid upphovsperson (fotograf eller konstnär) och källa anges. Exempelvis: Fotograf: X X:sson, Marinmuseums samlingar.

På Statens maritima och transporthistoriska museer värnar vi om din personliga integritet. Besök myndighetens hemsida för att läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Visit us

Share to