"Kapten vid Svea lifgarde och major i armén, född 1822 död 1895". Adam Reuterskiöld och en kvinna. På Näsbyholm 1845. Blyertsteckning av Fritz von Dardel, 1845

2 comments

  • Jag hittar ingen AdamReuterskiöld född 1822 och död 1895.
  • Jag lyckas inte heller hitta någon person med detta namn och levnadsår. Uppgifterna i databasen är ju de som står på själva teckningen. En Adam Reuterskiöld finns avbildad på ytterligare en teckning i Nordiska museets samling (id.nr. NMA.0037322) där utan levnadsår eller titel. På två ställen i Fritz von Dardels ”Bilder ur Sällskaps- och militärlifvet från adertonhundratalets midt” (teckning nr 9 och 14) finns en Adam Reuterskiöld avbildad. http://runeberg.org/dfvalbum/0019.html
    I registret där står det "Reuterskiöld, Adam löjtnant vid Lifregementets dragoner, kammarherre". Detta bör vara den Adam Reuterskiöld som levde mellan 1819 och 1880. Det finns en likhet i personen på teckningarna. Kanske är årtalen på teckningen hos Nordiska museet helt enkelt felaktiga. Om du har ytterligare upplysningar som kan sprida klarhet kring detta så är du välkommen att höra av dig.
    Med vänlig hälsning
    Malin Joakimson, databaskoordinator

Share to