Familjen Macke Åren vid samevistet på Skansen år 1896. Familjen Macke Åren från Frostviken, Jämtland, Nejla och Inga, med barnen, var anställda av Artur Hazelius i vistet från apri...

Share to