M/s ESTONIAS bogvisir, placerat på Muskö Örlogsbas. Föremålsnummer SM 28294.

Share to