Waxholmsbolagets skärgårdsångare S/S BREVIK II på Saltsjön, Stockholm. I bakgrunden Manillaskolan.

4 comments

  • Passagerarångare BREVIK II, ex. LIDINGÖ I, byggdes 1905 i Stockholm för Vaxholmsbolaget Reg. nr. 4438 och mätte 147,13 bruttoton.
  • Tack för din kommentar.
  • Finns en vals för piano skriven av kapten Thom Morsing som heter Brevik II:an. Noterna trycktes 1914 på Centraltryckeriet i Stockholm.
  • Tack för informationen.

Select the images you want to order

Share to